خب با نام و یاد خدا

اهم اهم 

اول از همه ی تشکر خیلی خیلی بزرگ

هیونگ میدونستی وجودت ی نعمت خیلی خیلی بزرگه؟! 

من تصمیم گرفتم این پستو مث آدم بدون کرم ریزی بزارم و واقعا کار خیلی سختیه

اگ با موفقیت و بدون کرم ریزی گذاشتمش باس بهم جایزه بدی یونو؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیونگ خیلی خیلی میدوستمت حالا درسته خیلی اذیتت میکنم ولی خوب میکنم حقته :|(چیه نکنه انتظار داشتی معذرت خواهی کنم؟ :|) 

انشاالله تولد837363728637836262 سالگیت

امروز هرکاری ک دلت میخواد بکن و کلی خوش بگذرون چون امروز خاص خودته

الهی آرزوهات واست خاطره شن

تولدت کلی مبارک❤