𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

 

 

عاینو هیچکدوم از اینارو نمیبینی ولی.. یذره امید تو دلم وجود داره :") 

داداشیا این یادته؟ 😁

و این گااعد همین چن روز پیش دیدمشون :) 

داداشیای مهربون و قویه من (و البته بیش از حد سکرته کرمو :|) خیلی خیلییییییییییییییییی میدوستمت یونو؟! 

منتظرتم تا بیایااا

تولدت کلی مبارک ی سال بزرگتر شدی کرماتم اژدهاتر شدن سکرت تر شدی و خلاصه.. :|

امیدوارم غم و غصه تو دلت جا نداشته باشه و همیشه بخندیو شاد باشی

*کشیدن لپات و بهم ریختن موهات* حالا بهتر شد اصن :|

تولدت مبارک داداش جذابم❤