قاتل من

 

 

 

کاش بقیه اعضاهم توفیلم بودن

بای من مردم:|

یادتون باشه انتقام منو ازشون بگیرین

یا امضا یا تور کنسرت ایرا..نن

  • 𝗘𝗿𝗶𝗰 ...
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۱۶ 💎𝑅𝑎𝑖𝑛𝑦 𝑀𝑜𝑜𝑑-(شهید راه باتر🚶🏻‍♀️🧈)

هققققققققققق هققققققققققق

هققققق:"(
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۱۹ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

نه نمیررررر داییییییی

طناز گریه*

مردم حعبسثانحنلیسثس

گریه نکن الان دوباره زنده میشم:|
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۰ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

هقققققققق من اینو بزار به مامانم نشون بدم :″

هققققق
مامانت فاطمس؟؟
وایییی
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۲ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

هقققق آرههه 

جرررر عررررر هقققققق مامانم غش کرد😂💔🤧

خوشبحالت مامانت آرمیه:")

لیزا کی میری؟:"(
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۵ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

نههههههಥ_ಥ
 

باش(❍ᴥ❍)

آفرین

کیوت خلسی
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۵ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

آره باو جین و تهیونگ و شوگا رو خعلی دوس داره🤧🤧

 

 

فعلا تا آخر هفته هستم بعدش دوستم میاد :″

عرررر

یعنی بجای تو قراره اون فعالیت کنه؟؟؟
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۹ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

عرررر هقققق

 

 

بله میاد جهت خاک نخوردن وب و اشنایی با اینجا که شاید فرجی شد اکانت زد :″

اوک..

عکس پیشی یافتی برا من؟؟:"(
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۳۶ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

بخل ⛄️

یهه بخل
 تو فقط بمون تو بغلم باشه؟
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۴۰ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

عکس پیشی ناح :″

بزار میگردم خ وبت بهت میدم

باشه تنکس عزیزم❤
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۵۶ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

چشممممم *-*

من ک از خودامههه

ای جااان
منم دوس دارم
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۷:۳۲ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

خاله گوفتینوی خودت بدم؟؟ تا لینک کنم و بفرستم خ خیلی طول میکشه یکم زیادن

باشه عزیزم خیلیم بهتر❤
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۷:۴۶ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

باشه 

فقط همون قبلی عه دیگه؟؟

آره همونه
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۷:۵۴ 💜𝑳.𝒛.𝒂💜 𝒌𝒑𝒐𝒑𝒆𝒓

اوک پیام دادم چک کن ببین اومد؟

اره اومده❤

فاطییییییییییییییییییییی 

باز اینو گذاشتیییییییی؟؟؟ 

یبار منو باش مرررررگیده کردی بس نبود؟؟؟؟؟؟؟

جرررر
گفته بودم وقتی اومدم میزارم دومین پستم:")
چه کنم شغل من است
تو بسی عخش منی
منم شاعر گشته ام:|
بعله:|
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۸:۴۳ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

همچنان موندن در مغل دایی *-*

(بچه بودم به بغل میگفتم مغل)

ای جااان
خخ مغل
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۹:۲۰ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

اله خخ تازه بهم میگن اولاف⛄️

همه لو مغل میتنم⛄️

میگمااا هی آدم برفی میزاری خخ
ولی همیشه که بغل منی تو..
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۹:۲۵ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

الهههههه بخللل داییییی⛄️

اله اولافه خخ

یهه بخللل

من اولافم بغل گرم به دلم میشنه
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۹:۳۲ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

وی چون در بغل داییه دایی رو لپش رو بوس میتنه*--*

یهه داییشم بوس بک میده و قلقلکش میکنه
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۹:۳۶ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

یایییی قلقلککککک حیحححححح •~•

قلقلک بس:|
کیوت
سه شنبه ۱۱ خرداد ۰۰ , ۱۹:۴۳ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

خخ *-*
 

یهه بازم کیوت

اوه میانه من آلزایمر دارم میدونی که -___- 

شغلت خفن ولی خییییییلی لعنتیه ㅠㅠ 

تو که عخش تری که :( 

شاعر کی بودی؟! *-*

عه نگو نمیدونی آدم پیش یه آلزایمر دیگه ازین حرفا نمیزنه:|
یس یسسس
ناح تو عخش تری
همینطوری شاعر بیدم شاعر وطن:||

عه باش ...  تو هم از آیان آلزایمر گرفتی؟! 

من ازون گرفتم اخه -___- 

نههه تو عخش تری که ㅜㅜ 

شاعر وطن :/ عاو یحح :/ 

کم کم حسایی دارم میکنم ...

نمد مادرزادیه:|
خودت عخش تریییییی:|||

چه حسایی مشکوک شدم:|

اوپس :/ 

نخیرم خودتی ://// 

 

مشکوک بمان :/

به ولله خود خودتی:|
ناح من نمت مشکوک بمانم من رئیس اف بی آیم:|
*دسبند زدن به دستان نرم اونی*ببین دارم نرم رفتار میکنم بهتره خودت بگی:|


خودتیییییییییی به مولاا :/

 

 

عه تو هم همکار نادیایی؟! 

نرم؟! هه 

من عاشق خشانتم...بزن داغون کن 

اما من حرفی نمیزنم -__-

خودتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
خودم زدم وب خودمو به چوخ دادم:")


یس اینم گفته بودم:|

خودت خواستی پس ازین لحظه به بعد باهات قهرم:| به مدت شیش دیقه و پنجاه و چهار ثانیه:|
*انداختن مجرم در یخچال*
:|
تا نگی در یخچال و باز نمیکنم:||||||||||

سلوووووووووووووم

سلووم برتو یهه کک*دراوردن ادای جی کی*

جررر هیچ کس مث خودش نمیشه 

هق این ویدیو T-T 

یسس هقق آیانم 
برم ببینم کوجاس:"(

فاطی نیستی که بفهمی من چی میکشم:"

اوپام.. 

 

 

:""""""" 

داداشیا
هقق چرا انقد کم میاد:"

:""'

نمیدونم.. هعی.. 

:"

اشک :) 

دقیقا
چیزی که نمیشه نوشتش:"

:" 

اشکامو بیشتر ازین درنیار:")

منم در اومده :")💔

می تو:")

بیا بغلم :") 

اومدم:")

* گریه کردن تو بغلت 

*ناز کردن سرت و گریه کردن:"""

امد گریه بسه😂💔

کوووووووووووووووووو؟؟؟؟
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰۰ , ۲۲:۰۴ Jamais Vu(جیوو نوه‌ی سوییتمه🍭)

ای جاااااااااااااااااانمممممم به پنلت رحم کننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

عاو :/ 

 

عه چه خوب دوره قهرم تموم شد 😌 

من عااااشق سرمام...تو یخچال عروسیمه...خوراکی هم توش هس؟؟؟ @____@

کلا به چوخ دادنو دوس دارم:")


یسس


اولش نوشتم شیش ساعت ولی پشیمون شدم:|
آره که هس درشم پره از شیرموز
شبم قراره بیام باهم بخوابیم:|
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰۰ , ۲۲:۰۵ Jamais Vu(جیوو نوه‌ی سوییتمه🍭)

اره بذااار...

هارتی که دیگه نمیزنه باژم میتونه اتک بخوره؟؟؟ :`)

با کمال میل:")))
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

🅱🆃🆂_🅰🆁🅼🆈

BTS&ARMY

آرمی به دنیا نیومدم ولی آرمی از دنیا میرم
Designed By Erfan Powered by Bayan