چ روز قشنگی دلیل قشنگ شدن این روز چیه؟! 

یهه متولد شدن ی فرشته کوچولو باعث شده امروز انقد قشنگ باشه

 

 

خود خودمونیم اوففففف اصن

شکلات دوس داشتنیه داداش .. خرگوش کوچولو همیشه بخند خب؟ 

بزا فقط صدای خنده هات باشه.. خنده های کیوتت

تو هنوز واس من ی خرگوش کوچولوی کیوتی حالا فرقی نمیکنه چ 14 سالت باشه چ 100 سالت 

واس رسیدن ب رویاهات بجند و قوی باش میرای داداش

میدوستمت خیلی زیاااد

تولدت هزاران بار مبارک❤